Aktualny grafik zajęć w Tenislandii

Godziny zajęć poszczególnych grup w naszej szkółce ustalamy wspólnie z klubowiczami. Prosimy o zgłaszanie nam preferowanych godzin treningów do czasu ostatecznego ustalenia grafiku.

Godziny Poniedziałek
Paweł Raźniak
Wtorek
Paweł Raźniak
Środa Czwartek
Paweł Raźniak
Piątek
Paweł Raźniak
Sobota
Paweł Raźniak
Niedziela

 

8:00 – 9:00
9:00 – 10:00 11 – 13 lat (**)
10:00 – 11:00 Ri
11:00 – 12:00 Ri
12:00 – 13:00 10 – 12 lat (**)
13:00 – 14:00 Młodzież (**)
14:00 – 15:00 8-10 lat (P)(?) Ri
15:00 – 16:00 Ri
16:00 – 17:00 Ri 16:30
12-14 lat (**)(?)
Ri
17:00 – 18:00 11-13 lat (P) 10-12 lat (*)(?) 7-8 lat (P) (?) Ri 17:30
11-12 lat (W)(?)
18:00 – 19:00 11–12 lat (*) Ri Ri 18:30/ 7-8 lat (P) 18:30 Ri
19:00 – 20:00 Młodzież (**) Ri Ri Ri 19:30
Młodzież(**)(?)
20:00 – 21:00 Ri Ri Ri Ri
21:00 – 22:00 Ri Ri Ri Ri

(P) – grupa początkująca.

(*) – grupa średniozaawansowana.

(**) – grupa zaawansowana.

(W)- sekcja wyczynowa

(?) – grupa niepełna lub grupa, która nie ruszyła i można jeszcze się zgłaszać.

Ri – rezerwacje indywidualne.