Zajęcia w grupie i indywidualnie

Zajęcia w grupie i indywidualnie

W przypadku zajęć w szkole tenisa oraz mini tenisa obowiązuje miesięczny tryb rozliczeń. Wysokość opłaty miesięcznej zależy od ilości osób w grupie zgodnie z tabelą poniżej:

Szkoła tenisa (dzieci, młodzież, dorośli)- cena zajęć tenisa/osobę przy 1 godz. w tyg.

LICZBA OSÓB W GRUPIE OPŁATA MIESIĘCZNA
 3 440 zł
 4 340 zł
 5 280 zł

Minitenis (dzieci początkujące od 5 do 10 lat)- cena zajęć tenisa/osobę przy 1 godz. w tyg.

LICZBA OSÓB W GRUPIE OPŁATA MIESIĘCZNA
6-8 240 zł

W przypadku osób niezdecydowanych istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa w zajęciach po wcześniejszym wniesieniu opłaty 100 zł/h (oferta dotyczy grup 4-8 osób).

 

 • Opłata za szkółki tenisowe ma formę stałego abonamentu. W jego ramach Uczestnik wnosząc opłatę miesięczną 9 razy ma możliwość odbyć cykl szkoleniowy obejmujący cały rok szkolny:34 godzinne zajęcia tenisa.
 • W miesiącu, kiedy wypadają ferie zimowe opłata miesięczna wynosi połowę dotychczasowej stawki.
 • Dni świąteczne i ferie w szkołach są też dniami wolnymi od zajęć tenisa.
 • Dni wolne od zajęć tenisowych w roku szkolnym 2023/2024:

1 listopada (piątek)
11 listopada (sobota)
23 grudnia -1 stycznia
6 stycznia (sobota)
13 – 28 stycznia
28 marca -2 kwietnia
1-5 maj
19 maj (niedziela)
30 maj (czwartek)
Od 21 czerwca (piątek)

 • Pierwszą opłatę należy wnieść przy rezerwacji miejsca w grupie, zaraz po potwierdzeniu liczby osób. Kolejne opłaty należy dokonywać z góry przed pierwszym dniem kolejnego miesiąca (począwszy od października aż do maja). Opłaty dokonujemy tytułem: „szkółka tenisa, imię i nazwisko zawodnika, miesiąc” na konto Klubu:

mBank 22 1140 2004 0000 3402 7420 7325

 • Opłaty nie podlegają zwrotowi. Ewentualne zajęcia, które się nie odbędą z przyczyn związanych z sytuacją epidemiologiczną będziemy odliczać od należnych opłat w ostatnim miesiącu wpłat.
 • W przypadku braku płatności za abonament Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia Uczestnika na zajęcia szkółki tenisowej.
 • W przypadku, gdy grupa zacznie liczyć mniej niż ustalona liczba osób, klub zaproponuje Klientowi zajęcia w innej grupie lub, jeśli Klienci wyrażą zgodę, uczestniczenie w dotychczasowej grupie i ponoszenie opłat za zajęcia w zmniejszonej grupie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach Klub nie zwraca opłaty za zajęcia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach odwołane odpowiednio zajęcia (zgodnie z punktem poniżej) można odrobić w innym terminie jedynie po uzyskaniu każdorazowo potwierdzenia u organizatorów szkółki tenisa.
 • Wszystkie nieobecności w zajęciach, prośby o zmiany terminów zajęć, ustalenie godzin odrobienia, jak i bieżące sprawy organizacyjne powinny być zgłoszone SMS-em na nr tel 690888848 nie później niż do godziny 20:00 w w dzień poprzedzający zajęcia.
 • W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy Klubu – termin odbioru wyznacza Klub w porozumieniu z uczestnikami grupy.

Zajęcia indywidualne z trenerem

 • 120 zł/h + opłata za kort zgodnie z poniższym cennikiem wynajmu kortów.

Grafik zajęć zorganizowanych

Wynajem kortów

Wynajem kortów

W dniu wykupu karnetu następuje rezerwacja kortu.
Jednorazowa zmiana rezerwacji po wykupieniu karnetu możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, zgłoszonych co najmniej 24 godziny przed upływem zarezerwowanego terminu.
Nieopłacone z góry a rozegrane godziny karnetowe liczone są jak wynajem jednorazowy.

Istnieje możliwość wypożyczenia rakietki – opłata wynosi 10 zł/h.

Kort pod halą w sezonie zimowym (1.10.2023-30.04.2024)

Uwaga: Cena kortu może ulec zmianie ze względu na ceny rynkowe mediów

Dni i godziny Karnet „10”
(10 godzin do wykorzystania w konkretnym miesiącu)
Karnet „4”
(4 godziny do wykorzystania w konkretnym miesiącu)
Wynajem jednorazowy
Poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00
+niedziele
1200 zł 500 zł 130 zł/h
Poniedziałek – piątek 14.00 – 22.00
+ soboty
1250 zł 520 zł 135 zł/h

Kort pod halą w sezonie letnim 2024 (od 1 maja do 30 września)

Dni i godziny Karnet „10”
(10 godzin do wykorzystania w konkretnym miesiącu)
Karnet „4”
(4 godziny do wykorzystania w konkretnym miesiącu)
Wynajem jednorazowy
Poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00
+ niedziele
700 zł 300 zł 80 zł/h
Poniedziałek – piątek 14.00 – 22.00
+ soboty
850 zł 360 zł 95 zł/h

Kort odkryty

Dni i godziny Karnet „10”
(10 godzin do wykorzystania w konkretnym miesiącu)
Karnet „4”
(4 godziny do wykorzystania w konkretnym miesiącu)
Wynajem jednorazowy
Poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00
+ niedziele
600 zł 260 zł 70 zł/h
Poniedziałek – piątek 14.00 – 22.00
+ soboty
700 zł 300 zł 80 zł/h

Rezerwacja kortów