Zajęcia w grupie i indywidualnie

Zajęcia w grupie i indywidualnie

W przypadku zajęć w szkole tenisa oraz mini tenisa obowiązuje miesięczny tryb rozliczeń. Wysokość opłaty miesięcznej zależy od ilości osób w grupie zgodnie z tabelą poniżej:

Szkoła tenisa (dzieci, młodzież, dorośli)- cena zajęć tenisa/osobę przy 1 godz. w tyg.

LICZBA OSÓB W GRUPIE OPŁATA MIESIĘCZNA
2 330 zł
3 260 zł
4 220 zł
5 180 zł

Minitenis (dzieci początkujące od 5 do 10 lat)- cena zajęć tenisa/osobę przy 1 godz. w tyg.

LICZBA OSÓB W GRUPIE OPŁATA MIESIĘCZNA
6-7 160 zł

Sekcja wyczynowa (zawodnicy z licencjami naszego Klubu biorący udział w treningach min. 2 razy/tyg)- cena zajęć tenisa/osobę przy 1 godz. w tyg.

LICZBA OSÓB W GRUPIE OPŁATA MIESIĘCZNA
3 240 zł
4 200 zł
 • Opłata za szkółki tenisowe ma formę stałego abonamentu. W jego ramach Uczestnik wnosząc opłatę miesięczną 9 razy ma możliwość odbyć cykl szkoleniowy obejmujący cały rok szkolny:34 godzinne zajęcia tenisa.
 • W miesiącu, kiedy wypadają ferie zimowe opłata miesięczna wynosi połowę dotychczasowej stawki.
 • Dni świąteczne i ferie w szkołach są też dniami wolnymi od zajęć tenisa.

Dni wolne od zajęć tenisowych w roku szkolnym 2021/2022:
11.listopada
23 grudnia -1stycznia
6 stycznia
29 stycznia-13 luty
14 -19 kwietnia
1-3 maj
16 czerwiec

 • Pierwszą opłatę należy wnieść po pierwszych zajęciach we wrześniu, zaraz po potwierdzeniu liczby osób w grupie. Kolejne opłaty należy dokonywać z góry do 15 dnia każdego miesiąca (począwszy od października aż do maja). Opłaty dokonujemy tytułem: „szkółka tenisa, imię i nazwisko zawodnika, miesiąc” na konto Klubu:

mBank 22 1140 2004 0000 3402 7420 7325

 • Opłaty nie podlegają zwrotowi. Ewentualne zajęcia, które się nie odbędą z przyczyn związanych z sytuacją epidemiologiczną będziemy odliczać od należnych opłat w ostatnim miesiącu wpłat.
 • W przypadku braku płatności za abonament Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia Uczestnika na zajęcia szkółki tenisowej.
 • W przypadku, gdy grupa zacznie liczyć mniej niż ustalona liczba osób, klub zaproponuje Klientowi zajęcia w innej grupie lub, jeśli Klienci wyrażą zgodę, uczestniczenie w dotychczasowej grupie i ponoszenie opłat za zajęcia w zmniejszonej grupie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach Klub nie zwraca opłaty za zajęcia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach odwołane uprzednio zajęcia można odrobić w innym terminie jedynie po uzyskaniu każdorazowo potwierdzenia u organizatorów szkółki tenisa.
 • Wszystkie nieobecności w zajęciach, prośby o zmiany terminów zajęć, ustalenie godzin odrobienia, jak i bieżące sprawy organizacyjne powinny być zgłoszone telefonicznie lub SMS-em na nr tel 690888848 nie później niż do godziny 20:00 w w dzień poprzedzający zajęcia.
 • Dłuższa niż dwutygodniowa nieobecność Uczestnika wskutek choroby może zostać uwzględniona przy opłacie za następny miesiąc, o ile zostanie zgłoszona do organizatora szkółki tenisowej przed nieobecnością. Rozliczenie z tego tytułu nastąpi w kolejnym miesiącu..
 • W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy Klubu – termin odbioru wyznacza Klub w porozumieniu z uczestnikami grupy.

Zajęcia indywidualne z trenerem

 • 80 zł/h + opłata za kort zgodnie z poniższym cennikiem wynajmu kortów.

Grafik zajęć zorganizowanych

Wynajem kortów

Wynajem kortów

W dniu wykupu karnetu następuje rezerwacja kortu.
Jednorazowa zmiana rezerwacji po wykupieniu karnetu możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, zgłoszonych co najmniej 24 godziny przed upływem zarezerwowanego terminu.

Istnieje możliwość wypożyczenia rakietki – opłata wynosi 5 zł/h.

Kort pod halą w sezonie zimowym

Dni i godziny Karnet „10”
(10 godzin do wykorzystania w konkretnym miesiącu)
Karnet „4”
(4 godziny do wykorzystania w konkretnym miesiącu)
Wynajem jednorazowy
Poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00
+niedziele
900 zł 360 zł 95 zł/h
Poniedziałek – piątek 14.00 – 22.00
+ soboty
1050 zł 440 zł 115 zł/h

Kort pod halą w sezonie letnim (od 1 maja do 30 września)

Dni i godziny Karnet „10”
(10 godzin do wykorzystania w konkretnym miesiącu)
Karnet „4”
(4 godziny do wykorzystania w konkretnym miesiącu)
Wynajem jednorazowy
Poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00
+ niedziele
450 zł 200 zł 55 zł/h
Poniedziałek – piątek 14.00 – 22.00
+ soboty
500 zł 220 zł 60 zł/h

Kort odkryty

Dni i godziny Karnet „10”
(10 godzin do wykorzystania w konkretnym miesiącu)
Karnet „4”
(4 godziny do wykorzystania w konkretnym miesiącu)
Wynajem jednorazowy
Poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00
+ niedziele
400 zł 180 zł 50 zł/h
Poniedziałek – piątek 14.00 – 22.00
+ soboty
450 zł 200 zł 55 zł/h

Rezerwacja kortów