ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (covid-19)

O możliwości gry na kortach decydują aktualne obostrzenia.

Procedury obowiązujące na kortach podczas pandemii COVID-19 (wytyczne PZT)

 • Zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie.
 • Limit 4 osób na każdy kort
 • Korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego, klub nie prowadzi wypożyczalni sprzętu treningowego
 • Rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym (szatnie na terenie klubu są zamknięte)
 • Obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
 • Weryfikacja uczestników: obowiązuje zgłoszenie osób przed wejściem na obiekt: lekcje indywidualne: tel. 690888848, lekcje z trenerem: kontakt z trenerem
 • Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry (na każdym korcie są udostępnione dozowniki do dezynfekcji rąk)
 • Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową
 • Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu
 • Na korcie należy zachować odległość pomiędzy krzesłami min. 5 metrów
 • Płatności powinny być dokonywane przelewem.(Nr konta 22 1140 2004 0000 3402 7420 7325)
 • Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC); przy umywalkach znajdują się instrukcje BHP mycia rąk
 • Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się)
 • Zalecany jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry a użyciem kortu przez kolejnych graczy , który jest wykorzystywany na dezynfekcję ławek i bezkontaktową wymianę graczy

Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce – Tenis10 ):

 • zajęcia dla 4-6 osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie szóstka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu).
 •  obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
 • obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć
 • piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby , takim jak przy grupach zawodniczych.
 • do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie, chyba że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwej odległości od siebie.

Zawodnicy:

 • na korcie mogą przebywać tylko dwie osoby: zawodnik-zawodnik, zawodnik-trener lub maksymalnie dwóch zawodników na korcie i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości: w przerwach min. 2m; podczas gry 5m
 • sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu)
 • piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera.
 • obowiązkowe  przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, nie korzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
 • obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
 • zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub)
 • konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową
 • do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników– ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie. Chyba, że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwego dystansu społecznego.
Komentarze zostały zablokowane.