WAKACYJNE BLOKI TENISOWE 2024 DLA MŁODZIEŻY

Serdecznie zapraszamy na zajęcia letnie dla młodzieży: „Wakacyjne bloki tenisa dla młodzieży 12 – 18 lat”, które odbędą się w pierwszej połowie lipca w Klubie Tenislandia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. Zajęcia w Wakacyjnych blokach dla młodzieży w wieku 12 – 18 lat prowadzone są w grupach liczących 2-4 osób.
 2. Każda osoba uczęszczająca w zajęciach zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem kortów tenisowych i przestrzegania ich zasad.
 3. Zajęcia letnie trwają od 1 lipca do 12 lipca.
 4. Czas jednej lekcji wynosi 2 godziny.
 5. Opłata jest uzależniona od liczebności grupy i częstotliwości treningów (patrz poniżej: Cennik Wakacyjnych Bloków Tenisa dla Młodzieży).
 6. Cena zawiera opłatę za trenera i kort.
 7. Opłatę za dany kurs rodzic/opiekun zobowiązuje się uiścić do piątku poprzedzającego dany kurs. Opłatę należy dokonać przelewem na konto. Dane do przelewu: Klub Tenisowy Tenislandia, ul. Kwiatów Polskich 1, 04-770 Warszawa, nr konta: 22 1140 2004 0000 3402 7420 7325, tytułem: Wakacyjne Bloki dla Młodzieży, imię i nazwisko dziecka.
 8. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.
 9. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
 10. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy Klubu Tenislandia.
 11. Dokonanie zapisu i opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, Regulaminu kortów oraz złożeniem przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczeń o następującej treści:
  1. Niniejszym wyrażam zgodę na samodzielne uczestnictwo mojego dziecka (osoby niepełnoletniej pozostającej pod moją opieką) w „Wakacyjnych Blokach Tenisa dla Młodzieży 12 – 18 lat” odbywających się na kortach Klubu Tenisowego Tenislandia.
  2. Oświadczam, że mój podpis jest równoznaczny z podpisem obojga rodziców/opiekunów prawnych.
  3. Oświadczam, że córka/syn (osoba niepełnoletnia pozostająca pod moją opieką) jest zdolna/zdolny do uczestnictwa w zajęciach sportowych i nie ma żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń ruchowych. Jednocześnie biorę pełną odpowiedzialność za jej/jego zachowanie zgodnie z regulaminem Wakacyjnych Bloków Tenisa dla Młodzieży 12 – 18 lat oraz z Regulaminem Kortów Tenislandia
  4. „Oświadczam, że jestem świadomy/-a uprawnień przysługujących mi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)”.
  5. Wyrażam/Nie wyrażam*  zgodę/-y na fotografowanie, oraz nagrywanie wideo mojego dziecka, oraz użycia tych materiałów w dokumentacji oraz promocji sportu przez Klub Tenislandia (*niepotrzebne skreślić).
 12. Klub Tenislandia zapewnia rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych przez wykwalifikowaną kadrą trenerską.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, pieniądze, dokumenty oraz rzeczy pozostawione w szatni przez Uczestników podczas trwania zajęć.
 14. Klub Tenislandia zastrzega sobie możliwość wysyłania do Państwa droga mailową, bądź telefonicznie wszelkich informacji dotyczących zajęć letnich (informacje o godzinach zajęć, opłatach za zajęcia, itp.).
 15. W sprawach organizacji zajęć prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu: 690888848.
 16. Dostarczenie podpisanego REGULAMINU WAKACYJNYCH BLOKÓW TENISA DLA MŁODZIEŻY jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach.  

 

TERMINY ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

 

GRUPA POCZĄTKUJĄCA NTRP 1.0-2.0

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 11:00-13:00

 

GRUPA ŚREDNIO-ZAAWANSOWANA NTRP 2.5-4.0

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 13:00-15:00

 

Ocena poziomu na podstawie https://opentennis.net/pl/ntrp

 

CENNIK WAKACYJNYCH BLOKÓW DLA MŁODZIEŻY 2024

LICZBA OSÓB

W GRUPIE

CENA/2h zajęć/os.
2 osoby

200 zł

(2 wybrane dni: 400 zł, 3 dni:600 zł, 4 dni: 800 zł, 5 dni 1000 zł)

3 osoby

150 zł

(2 wybrane dni: 300 zł, 3 dni: 450 zł, 4 dni:600 zł, 5 dni:750 zł)

4 osoby

120 zł

(2 wybrane dni: 240 zł, 3 dni: 360 zł, 4 dni: 480 zł, 5 dni: 600 zł)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN WAKACYJNYCH BLOKÓW TENISA DLA MŁODZIEŻY

Komentarze zostały zablokowane.